Zakres rac kosztorysowych obejmuje: domy jednorodzinne, wielorodzinne, instalacje, hale, magazyny, drogowe,

Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy ofertowe

Kosztorysy szczegółowe

Przedmiar robót

Kosztorysy budowlane wraz z przedmiarem robót z projektu, koncepcji lub przedmiaru

Kosztorysy remontowo – budowlane

Kosztorysy dla ARiMR pod dotacje z funduszy europejskich

Kosztorysy do przetargu publicznego

Kosztorys termomodernizacji, likwidacje barier architektonicznych. dla PFRON-u

Kosztorysy instalacji : elektryczne, teletechnika, sanitarne, przyłącza

Kosztorysy zagospodarowanie terenu, mała architektura

****Kosztorysy expresowe wykonujemy w trybie PILNYM****

Szczegółowa oferta po otrzymaniu dokumentacji bądź przedmiaru zadzwoń tel. 665-256-312 lub wyślij zapytanie na e-mail

Zadzwoń tel. 665-256-312

e-mail: biuro@speckosztorys.pl