Zakres rac kosztorysowych obejmuje:

budownictwo ogólne, remonty, konstrukcje stalowe, prac drogowe, konstrukcje drewniane, obiekty użytku publicznego,

termomodernizacje, likwidacje barier architektonicznych.

instalacje elektryczne, teletechnika, sanitarne, przyłącza

zagospodarowanie terenu, mała architektura