Zrealizowane tematy m.in.:

*Budowa pływalni krytej solan – centrum sportu w Nowej soli

*Budowa centrum handlowego wraz z układem komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych oraz infrastrukturą towarzyszącą

*Budowa kanalizacji deszczowej

*Budowa domu jednorodzinnego C06 „Pod Dębem”

*Przebudowa, nadbudowa oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku byłej kolejowej wieży ciśnień w Katowicach

*Zagospodarowania zieleni na terenie nowo powstałego osiedla domów jednorodzinnych przy ul.Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem

*Likwidacja barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej.

*Budowa budynku serwisu samochodowego i przebudowa istniejącego salonu i serwisu samochodowego

*Budynek przeznaczony do serwisu oraz wymiany opon samochodowych wraz z zagospodarowaniem Suchań

*Przystosowanie wraz z wyposażeniem obiektu w celu utworzenia centrum konferencyjno-szkoleniowego z salą bankietową i miejscami noclegowymi, co przełoży się na wzrost zatrudnienia.

*Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami Wyszków,

*Przebudowa części bloku operacyjnego głównego na I piętrze budynku wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi

*Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania strychu  na cele mieszkalne

*Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach

*Budowa sieci oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej Marcówka – Wieś

*Przebudowa i rozbudowa pływalni miejskiej OSiR w Stargardzie Szczecińskim,

*Budowa budynku  usługowo-biurowego z magazynem

*Wewnętrzna instalacja wod-kan, c.o., wentylacji dla budynku stacji kontroli pojazdów w Suchaniu

*Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa  i Rehabilitacji przy Szpitalu Miejskim  w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych