Oferta

Zakres prac kosztorysowych:

budownictwo ogólne, mieszkaniowe, remontowe, konstrukcje stalowe, obiekty drogowe, obiekty hydrotechniczne, konstrukcje drewniane, obiekty użytku publicznego, systemy ocieplenie ścian obiektów,
instalacje: – wewnętrzne: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, elektryczne; – zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne,
zagospodarowanie terenu i mała architektura, roboty drogowe
oferty do przetargów, programy małych ulepszeń, usuwania barier dla osób niepełnosprawnych, do dotacji UE, do banku o kredyt
przedmiary robót, aktualizacje kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych, zestawienie robocizny, materiału i sprzętu dla inwestycji, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Jednym z nielicznych dokumentów, które kredytobiorca musi wypełnić na druku bankowym jest kosztorys budowy. Na tym dokumencie jest określony koszt poszczególnych prac budowlanych.
Wykonuje kosztorysy do m.in. takich banków: BGŻ, BOŚ, ING, BZ WBK, Deutsche Bank, DnB Nord, Dom Bank, Fortis, Kredyt Bank, mBank, Millenium, Nordea, PeKaO, Polbank.
Kosztorysy dla BANKU w związku z kredytem – kosztorys szacunkowy, nie wymaga sporządzenia dokładnych przedmiarów, ale tez dzięki temu jest tani, ale nie można sie na nim opierać przy określeniu dokładnej wartości robot. Nie może tez Stanowic podstawy umowy na roboty budowlane z uwagi na szacunkowy charakter. Taki kosztorys jest niezbędny do uzyskania od baku kredytu na dom, na budowę, na remont itp.