Zrealizowane

Zrealizowane tematy m.in.:

 • Budowa pływalni krytej solan – centrum sportu w Nowej soli
 • Budowa centrum handlowego wraz z układem komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych oraz infrastrukturą towarzyszącą
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Budowa domu jednorodzinnego C06 „Pod Dębem”
 • Przebudowa, nadbudowa oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku byłej kolejowej wieży ciśnień w Katowicach
 • Zagospodarowania zieleni na terenie nowo powstałego osiedla domów jednorodzinnych przy ul.Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem
 • Likwidacja barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej.
 • Budowa budynku serwisu samochodowego i przebudowa istniejącego salonu i serwisu samochodowego
 • Budynek przeznaczony do serwisu oraz wymiany opon samochodowych wraz z zagospodarowaniem Suchań
 • Przystosowanie wraz z wyposażeniem obiektu w celu utworzenia centrum konferencyjno-szkoleniowego z salą bankietową i miejscami noclegowymi, co przełoży się na wzrost zatrudnienia.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami Wyszków,
 • Przebudowa części bloku operacyjnego głównego na I piętrze budynku wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania strychu  na cele mieszkalne
 • Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach
 • Budowa sieci oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej Marcówka – Wieś
 • Przebudowa i rozbudowa pływalni miejskiej OSiR w Stargardzie Szczecińskim,
 • Budowa budynku  usługowo-biurowego z magazynem
 • Wewnętrzna instalacja wod-kan, c.o., wentylacji dla budynku stacji kontroli pojazdów w Suchaniu
 • Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa  i Rehabilitacji przy Szpitalu Miejskim  w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych